Beth yw Cynhaliaeth plant?

Cymorth rheolaidd gan rieni sy’n by war wahân i’w plant ydy cynhaliaeth plant. Mae dros hanner miliwn o blant yn y DU yn elwa o gytundeb teuluol.

 

Beth yw cytundeb teuluol?

Trefniadau cynhaliaeth plant a gytunir arnynt rhwng rhieni eu hunain ydy cytundebau teuluol. Mae 5 cam i wneud cytundeb teuluol.

Ydych yn un o gleientiaid yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)? Cewch weld yma sut mae’r CSA yn newid.

 

Oes gennych gwestiwn am gynhaliaeth plant?

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin yma am gynhaliaeth plant i weld os gellir cael atebion ar-lein.

 

Angen help neu gymorth am wahanu?

Gwneud gwahanu yn llai cymhlethPenderfynwch gyda beth rydych angen help ac yna dewch o hyd i gyrff yn eich ardal chi sy’n cynnig cymorth arbenigol i wneud gwahanu’n llai cymhleth.

Cysylltwch â ni

0800 408 0308
Mae llinellau ar agor o 9 am i 5 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.